Bouw gestart!

Enige tijd geleden is de eerste paal geslagen van bedrijfsverzamelgebouw "De Jade". Inmiddels is de beganegrondvloer volledig gestort. Wanneer het beton uitgehard is, zal hierop volgend de staalconstructie worden geplaatst en vervolgens de binnenwanden. We houden u via deze weg inclusief foto's graag op de hoogte!