Prijzen "De Jade"

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 91 m2 91 m2 182 m2 5 € 210.000,00 Optie
2 54 m2 54 m2 108 m2 2 € 124.500,00 Optie
3 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 125.500,00 Optie
4 56 m2 56 m2 112 m2 2 € 127.500,00 Optie
5 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 125.500,00 Optie
6 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 125.500,00 Optie
7 54 m2 54 m2 108 m2 2 € 125.500,00 Optie
8 53 m2 53 m2 106 m2 2 € 121.500,00 Optie
9 52 m2 52 m2 104 m2 2 € 119.500,00 Optie
10 51 m2 51 m2 102 m2 2 € 117.500,00 Optie
11 103 m2 103 m2 206 m2 7 € 230.000,00 Optie
12 73 m2 72 m2 145 m2 3 € 165.000,00 Optie
13 58 m2 58 m2 116 m2 2 € 132.500,00 Optie
14 58 m2 58 m2 116 m2 2 € 132.500,00 Optie
15 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 135.000,00 Optie
16 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 132.500,00 Optie
17 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 134.000,00 Optie
18 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 132.500,00 Optie
19 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 132.500,00 Optie
20 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 132.500,00 Optie
21 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 135.500,00 Optie
22 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 135.500,00 Optie
23 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 135.500,00 Optie
24 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 137.000,00 Optie
25 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 137.000,00 Optie
26 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 137.000,00 Optie
27 60 m2 60 m2 120 m2 2 € 137.000,00 Optie
28 81 m2 81 m2 162 m2 3 € 179.500,00 Optie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 oktober 2020, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 17 april 2020.