Technische omschrijving De Jade bedrijfsunits

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: In het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
 • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Genoemde afvoerleidingen worden opgehangen onder de betonvloer en komen samen in een verzamelleiding onder de vloer, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. In diverse units wordt een doorspuit stuk voor de riolering aangebracht. Er is geen kruipruimte aanwezig.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN EN1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Deze panelen, met een hoogte van circa 60 cm., hebben geen constructieve functie waardoor het bouwkundig mogelijk is om units te koppelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding en kozijnen
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

De op de Zoetermeerselaan gerichte noordgevel van de units 1 tot en met 9 bestaat in zijn geheel uit stalen golfplaat gevelbekleding in de kleur champagne taupe met daarin op de verdieping aluminium raamkozijnen, met een te openen deel, eveneens in de kleur champagne taupe, bezet met dubbel glas. De gevel van deze units in de binnenstraat omvat in de onderbouw zwarte sandwichpanelen met daarin hardhouten deurkozijnen met loopdeur, glaspaneel boven de loopdeur en de overheaddeur. Boven de overheaddeur komt een trespa reclamepaneel. De penanten tussen de diverse units van zwart sandwich paneel. De bovenbouw bestaat uit aluminium raamkozijnen, inclusief te openen deel, met dubbel glas in de kleur zwart.

Het bouwblok met de units 10 tot en met 27 kent 4 verschillende gevels. De gevel van de units 10 tot en met 16, in de binnenstraat, hebben hardhouten deurkozijnen met loopdeur en een glaspaneel boven de loopdeur en de overheaddeur. Boven de overheaddeur komt een trespa reclamepaneel. De penanten tussen de diverse units van zwart sandwich paneel. De bovenbouw bestaat uit aluminium raamkozijnen, inclusief te openen deel, met dubbel glas in de kleur zwart. Daarnaast beschikken de hoekunits 10 en 16 over een extra entree in de zijgevel, met verticale glasstrook in een aluminium kozijn, alsmede een horizontale glasstrook op de begane grond.

De units 17 tot en met 19 (west) en 25 tot en met 27 (oost) worden opgebouwd uit stalen golfplaten in de kleur champagne taupe. In de onderbouw komen aluminium kozijnen met loopdeur en verticale glasstroken waarboven een reclamepaneel in trespa in de kleur zwart, alsmede een grote overheaddeur. De penanten tussen de diverse units in metselwerk in de kleur zwart. Op de verdieping komen aluminium raamkozijnen, met een te openen deel, bezet met dubbel glas.

De zuidgevel omvat de units 20 tot en met 24. Deze bestaat op de begane grond uit een schakering trespa panelen in de kleur zwart met diverse dessins. Verder in de onderbouw de overheaddeur, in de kleur zwart, en de toegangsdeur met daarnaast een verticale glassectie, in aluminium kozijnen, met daarboven een trespa reclamepaneel. Unit 20 heeft bovendien in de afgeschuinde begane grond gevel een groot glasoppervlak. De penanten tussen de diverse units in metselwerk in de kleur zwart. In de bovenbouw aluminium raamkozijnen, met te openen deel, vanaf de verdiepingsvloer, omsloten door een trespa kader.

Verdiepingsvloer
Diverse units worden voorzien van een gehele of gedeeltelijke betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst) zonder cement deklaag. De naden worden gedicht met grof vulbeton.

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie EPS platen mechanisch bevestigd. De dakconstructie heeft een isolatiewaarde van RC-6. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd polyestermateriaal bevestigd volgens brandmethode. Het hemelwater wordt afgevoerd via inpandige hemelwaterafvoeren. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers.

In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

De units 17 tot en met 19 en 25 tot en met 27 worden standaard voorzien van een lichtstraat van 5,5 x 1,5 meter in de kleur opaal.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Deze overheaddeuren zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zwart.

Interieur
Meterkast conform de richtlijnen van de netbeheerder.

De bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet (duoblok tenzij anders omschreven) en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. 

Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

In aanvulling op het bovenstaande worden de entreeruimtes van de units 17 tot en met 19 en 25 tot en met 27 afgewerkt met o.a. behangklare wanden, een meterkast inrichting en 2 dubbele wand contactdozen. Het zwevende toilet wordt betegeld en voorzien van verlichting. Er wordt een dichte trap geplaatst naar de verdiepingsvloer en deze wordt standaard voorzien van een zand cement dekvloer.

De units 20 tot en met 24 worden voorzien van een entree met afgesloten trapopgang en dichte trap naar de verdieping. Vanuit de afgesloten trapopgang is er een toegangsdeur naar de bedrijfsruimte.

Trappen
De in diverse units standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open houten trap, tenzij anders vermeld.

Schilderwerk
Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing architect.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief meterkastinrichting:

 • Elektra tot 3 x 25 A.(afgedopt);
 • Waterleiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluiting voor elektriciteit geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluiting voor rekening van koper te verwijderen. Koper kan desgewenst ook kiezen voor een zogeheten leegstandscontract.

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte).

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting. 

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer

 • Vloer

  Wanneer er geen verdiepingsvloer is/wordt aangebracht bedraagt de totale vloerbelasting van de betonnen begane grondvloer maximaal 1.500 kg/m². Is/wordt er wel een verdiepingsvloer in de unit aangebracht dan bedraagt de vloerbelasting van de betonnen begane grondvloer maximaal 1.000 kg/m²

 • Vloer

  Vloerbelasting van de standaard aanwezige betonnen verdiepingsvloer in de units 1 tot en met 4, 8 tot en met 11 en de units 15 tot en met 18 bedraagt 500 kg/m2

 • Afwerking
 • Kozijnen

  Hardhouten kozijnen

 • Parkeren

  Eigen parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid

 • Overheaddeur

  Overheaddeuren met een hoogte van 3,8 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar)

 • Isolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie